Bắt nạt ở tuổi thiếu niên có liên quan đến trầm cảm ở tuổi trưởng thành

bắt nạt

Nghiên cứu mới được công bố trên cho thấy: Bắt nạt ở lứa tuổi thanh thiếu niên có liên quan chặt chẽ đến chứng trầm cảm sau này trong cuộc sống. BMJ tuần này.

Trầm cảm là một vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn với chi phí kinh tế và xã hội cao. Tình trạng trầm cảm gia tăng nhanh chóng từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành và một yếu tố góp phần có thể là bị bạn bè bắt nạt. Nhưng mối liên hệ giữa bắt nạt ở trường và trầm cảm ở tuổi trưởng thành vẫn chưa rõ ràng do những hạn chế trong nghiên cứu trước đây.

Vì vậy, một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Oxford, đã thực hiện một trong những nghiên cứu lớn nhất về mối liên hệ giữa bắt nạt bạn bè ở lứa tuổi thanh thiếu niên và chứng trầm cảm ở tuổi trưởng thành. Họ đã xem xét mối quan hệ giữa bắt nạt khi 13 tuổi và trầm cảm khi 18 tuổi.

Họ đã phân tích dữ liệu về bắt nạt và trầm cảm trên 3.898 người tham gia và phát hiện ra rằng trong số 683 thanh thiếu niên cho biết họ thường xuyên bị bắt nạt hơn một lần một tuần khi 13 tuổi, 14,8% bị trầm cảm vào năm 18 tuổi. Và trong số 1446 thanh thiếu niên từng bị bắt nạt 1-3 lần trong sáu tháng khi 13 tuổi, 7,1% bị trầm cảm khi 18 tuổi. Loại bắt nạt phổ biến nhất là gọi tên – 36% đã trải qua điều này, trong khi 23% bị lấy đi đồ đạc.

Các tác giả giải thích rằng nếu đây là mối quan hệ nhân quả thì tới 30% trường hợp trầm cảm ở tuổi trưởng thành có thể là do bắt nạt ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Mặc dù đây là một nghiên cứu quan sát và không có kết luận chính xác nào có thể được đưa ra về nguyên nhân và kết quả, các nhà nghiên cứu nói rằng các biện pháp can thiệp để giảm tình trạng bắt nạt trong trường học có thể làm giảm trầm cảm trong cuộc sống sau này.

Nguồn:

BMJ. (2015, ngày 2 tháng 6). Gần một phần ba trường hợp trầm cảm ở tuổi trưởng thành có thể liên quan đến bắt nạt ở tuổi thiếu niên. Khoa học hàng ngày. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2015 từ www.sciasedaily.com/releases/2015/06/150602200506.htm

Nguồn: capitalfm

Share This