#DidYouKnow: Du lịch thường xuyên gây hại cho sức khỏe và tinh thần

happy-woman-in-airport-vert

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Surrey đã tìm hiểu mức độ thường xuyên của việc di chuyển đường dài trên các phương tiện truyền thông đại chúng và xã hội. Họ phát hiện ra rằng những hình ảnh được miêu tả không tính đến những tác dụng phụ có hại của việc di chuyển thường xuyên như máy bay phản lực, huyết khối tĩnh mạch sâu, tiếp xúc với bức xạ, căng thẳng, cô đơn và xa cách mạng lưới cộng đồng và gia đình.

Nghiên cứu cho thấy những người có lối sống ‘siêu di động’ thường được coi là có địa vị xã hội cao hơn. Bằng cách đánh giá cách các chuyến bay hạng nhất, các điểm đến ‘phải xem’ và các chương trình dành cho khách hàng thường xuyên được thể hiện, làm nổi bật tính năng siêu di chuyển là thú vị, hấp dẫn và độc quyền, nghiên cứu cho thấy ‘mặt tối’ của du lịch bị bỏ qua như thế nào.

Theo các nhà nghiên cứu, mức độ căng thẳng về sinh lý, thể chất và xã hội thường xuyên xảy ra đối với các cá nhân có thể gây ra những tác động tiêu cực nghiêm trọng và lâu dài, bao gồm từ việc phá vỡ các mối quan hệ gia đình, đến những thay đổi trong gen của chúng ta do thiếu ngủ.

Tham khảo Tạp chí:

Cohen, SA & Gössling, S. Một mặt tối của khả năng siêu di động. Môi trường và Kế hoạch A, 2015 (báo chí)

Nguồn: capitalfm

Share This