Nghiên cứu: Đàn ông tự ái hơn phụ nữ

đàn ông tự ái

Một nghiên cứu của Mỹ cho biết hôm thứ Năm, một nghiên cứu của Mỹ cho biết nam giới có xu hướng tự ái hơn phụ nữ và kết quả là có nhiều khả năng lợi dụng người khác hơn sau khi phân tích dữ liệu ba thập kỷ từ hơn 475.000 người.

Đại học tại Trường Quản lý Buffalo cho biết, các phát hiện này nhất quán ở nhiều nhóm tuổi và thế hệ, chỉ ra rằng lòng tự ái có những điểm tốt và xấu.

Tác giả chính Emily Grijalva, trợ lý giáo sư về tổ chức và nguồn nhân lực tại UB School of Management, cho biết: “Tự ái có liên quan đến các rối loạn chức năng giữa các cá nhân khác nhau, bao gồm cả việc không thể duy trì mối quan hệ lâu dài lành mạnh, hành vi phi đạo đức và hung hăng”.

“Đồng thời, lòng tự ái còn giúp thúc đẩy lòng tự trọng, sự ổn định về cảm xúc và xu hướng nổi lên như một nhà lãnh đạo.”

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra hơn 355 bài báo, luận văn, bản thảo và sổ tay kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu sự khác biệt về giới trong ba khía cạnh của lòng tự ái: lãnh đạo / quyền lực, chủ nghĩa hào hoa / thích phô trương và quyền lợi.

Họ nhận thấy khoảng cách lớn nhất về quyền được hưởng, cho thấy nam giới có nhiều khả năng bóc lột người khác hơn phụ nữ và cảm thấy được hưởng một số đặc quyền.

Kết quả sẽ được công bố trên tạp chí Psychological Bulletin sắp ra mắt.

Nguồn: capitalfm

Share This