Video: 100 năm cảm hứng thể dục

100 năm thể dục

Có thể không phải là thứ Năm nhưng dù sao đây cũng là một phản hồi lớn.

Trong một video dành riêng cho thể dục, chúng ta sẽ xem xét các mốt khác nhau được tìm thấy trong các thập kỷ khác nhau trong hơn 100 năm qua.

Mặc dù tập thể dục có thể không nhất thiết phải thú vị, nhưng video này chắc chắn sẽ khiến bạn có vẻ như có thể!

Xem 100 năm thể dục trong 100 giây:

Nguồn: capitalfm

Share This